Download MP3 Murottal Al-Qur’an Syekh Sa’ad Al-Ghomidi (Lengkap 30 Juz)

Suaranya Sunhanallah, sejuk, damai dan menenangkan

حمدا وشكرا لله ،، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ،، أما بعد

Download MP3 Murottal Al-Qur’an Syekh Sa’ad Al-Ghomidi (Lengkap 30 Juz)


* Bagi saudara Muslim yang hobi mendengarkan Murottal Al-Qur’an, tentunya tidak asing lagi dengan bacaan Syekh Sa’ad Al-Ghomidi. Untuk Anda yang tidak punya mp3 audionya, kami menyediakannya untuk Anda. Silahkan download mp3 Murottal Syekh Sa’ad Al-Ghomidi dibawah ini:


1. Surat Al-Fatihah
2. Surat Al-Baqoroh
3. Surat Ali Imron
4. Surat An-Nisa’
5. Surat Al-Ma’idah
6. Surat Al-An’am
7. Surat Al-A’rof
8. Surat Al-Anfal
9. Surat At-Taubah
10. Surat Yunus
11. Surat Hud
12. Surat Yusuf
13. Surat Ar-Ro’d
14. Surat Ibrohim
15. Surat Al-Hijr
16. Surat An-Nahl
17. Surat Al-Isro’
18. Surat Al-Kahfi
19. Surat Maryam
20. Surat Thoha
21. Surat Al-Anbiya’
22. Surat Al-Hajj
23. Surat Al-Mu’minun
24. Surat An-Nur
25. Surat Al-Furqon
26. Surat Asy-Syu’aro
27. Surat An-Naml
28. Surat Al-Qoshosh
29. Surat Al-‘Ankabut
30. Surat Ar-Ruum
31. Surat Luqman
32. Surat As-Sajdah
33. Surat Al-Ahzab
34. Surat Saba’
35. Surat Fathir
36. Surat Yasin
37. Surat Ash-Shoffat
38. Surat Shod
39. Surat Az-Zumar
40. Surat Al-Mu’min
41. Surat Fushilat
42. Surat Asy-Syura
43. Surat Az-Zukhruf
44. Surat Ad-Dukhon
45. Surat Al-Jatsiyah
46. Surat Al-Ahqof
47. Surat Muhammad
48. Surat Al-Fath
49. Surat Al-Hujurot
50. Surat Qof
51. Surat Adz-Dzariyat
52. Surat Ath-Thur
53. Surat An-Najm
54. Surat Al-Qomar
55. Surat Ar-Rohman
56. Surat Al-Waqi’ah
57. Surat Al-Hadid
58. Surat Al-Mujadilah
59. Surat Al-Hasyr
60. Surat Al-Mumtahanah
61. Surat Ash-Shoff
62. Surat Al-Jumu’ah
63. Surat Al-Munafiqun
64. Surat At-Taghobun
65. Surat Ath-Tholaq
66. Surat At-Tahrim
67. Surat Al-Mulk
68. Surat Al-Qolam
69. Surat Al-Haqqoh
70. Surat Al-Ma’arij
71. Surat Nuh
72. Surat Al-Jin
73. Surat Al-Muzzammil
74. Surat Al-Mudatsir
75. Surat Al-Qiyamah
76. Surat Al-Insan
77. Surat Al-Mursalat
78. Surat An-Naba’
79. Surat An-Nazi’at
80. Surat ‘Abasa
81. Surat At-Takwir
82. Surat Al-Infithor
83. Surat Al-Muthoffifin
84. Surat Al-Insyiqoq
85. Surat Al-Buruj
86. Surat At-Thoriq
87. Surat Al-A’la
88. Surat Al-Ghosyiyah
89. Surat Al-Fajr
90. Surat Al-Balad
91. Surat Asy-Syams
92. Surat Al-Lail
93. Surat Adh-Dhuha
94. Surat Alam Nasyroh
95. Surat At-Tiin
96. Surat Al-‘Alaq
97. Surat Al-Qodr
98. Surat Al-Bayyinah
99. Surat Az-Zalzalah
100. Surat Al-‘Adiyat
101. Surat Al-Qori’ah
102. Surat At-Takatsur
103. Surat Al-‘Ashr
104. Surat Al-Humazah
105. Surat Al-Fiil
106. Surat Quraisy
107. Surat Al-Ma’un
108. Surat Al-Kautsar
109. Surat Al-Kafirun
110. Surat An-Nashr
111. Surat Al-Lahab
112. Surat Al-Ikhlash
113. Surat Al-Falaq
114. Surat An-Nas

Sumber: www.audioislam.com